Kaart | Kaart ja tekst | Tekst

LINNAIDEE

Mis on Linnaidee? http://www.linnaidee.ee

Linnaidee on asumiseltside algatus, mille eesmärk on parandada koostööd Tallinna elukeskkonnast hoolivate elanike ja linnavõimu esindajate vahel.

Algatuse käigus töötatakse välja uus koostöömudel asumiseltside ja linnavalitsuse jaoks.                     

On oluline, et poliitikud arvestaksid selle mudeliga 2013 oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel, kuna mudel saab aluseks uuele koostööle.

Algatus tugevdab kohalikku demokraatiat ning toetab teadmistel ja kogemustel põhinevat tulevikkuvaatavat linnaarengut.

Mida tehakse?

Linnaidee algatuseraames tuuakse võrdsete partneritena ühise laua taha elanikud, kui kohaliku elu eksperdid ja linnavõimu esindajad, kui otsustajad.

Algatuse tegevuste käigus selgitatakse:

-          Mida tähendab asumiselts kui kohaliku elu ekspert?

-          Kuidas seda teadmist kasutada – nii elanike kui ka linnavõimu poolt.

Linnaidee algatusega on liitunud ka Professorite Küla Selts.

Uue koostöömudeli ja -kultuuri loomiseks korraldatakse:

- avalikke seminare linnas elamise erinevatest praktikatest;

- eestkostekoolitusi asumiseltsidele;

- ühiseid ettevõtmisi ja arutelusid seltsidele ja linnaesindajatele.

Missugused on tööpõhimõtted?

Linnaidee algatuse tegevustes lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

-          Väärtustatakse ja tunnustatakse ausust, avatust, kompetentsust, loomingulisust ja vastutust.

-          Luuakse võrdsed osalemisvõimalused elanikele, poliitikutele ja ametnikele.

-          Lähtutakse konstruktiivsest kriitikast ja produktiivsusest.

-          Tagatalkse algatuse läbipaistvus ja info kättesaadavus.

Kust saab Linnaideest rohkem teada?

Täpsemalt saad Linnaideest teada siit:

-          Linnaidee koduleht http://www.linnaidee.ee

-          Facebook https://www.facebook.com/Linnaidee?ref=stream

Kui soovid ka ise Linnaidee tegemistes osaleda, anna endast teada Professorite Küla Seltsi aadressil professoritekyla@gmail.com.   

Kes on Linnaidee taga?

Algatust koordineerib ja viib ellu MTÜ Linnalabor. Koostööpartnerid on Tallinna Vabaühenduste Võrgustik ning OÜ Community Tools. 

Linnaidee algatust rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Lisaks toetab algatust Soome Instituut.