Kaart | Kaart ja tekst | Tekst

Kes me oleme?

P õnev ajalooline piirkond Kopli poolsaare lõpus. Tule ja avasta!

 

 Tallinnas Kopli poolsaare lõpus kaitseb ajaloolist miljööd ja loob turvalisust Professorite Küla Selts, mis tegutseb kohalike elanike algatusel ja eestvedamisel.

Seltsi eesmärk on kujundada Koplist ajaloohõnguline, turvaline ja sõbralik koht elamiseks.

Seltsi peamine tegevuspiirkond hõlmab Kopli poolsaare lõpus paiknevat endist Vene-Balti laevatehase asumit (Süsta, Ketta, Kaluri ja Kopli tänav) koos ümberkaudsete aladega.

Professorite Küla Selts oma liikmetega soovib olla oma mõtteviisi, suhtumise ja tegudega vääriline järglane 1930-ndatel Professorite Külas elanud ja tegutsenud Tallinna Tehnikaülikooli õppejõududele, kes oma tarkuse, heasoovlikkuse ja pühendumisega suutsid Koplist kujundada esmaklassilise ja armastatud piirkonna.

Professorite Küla Seltsi eesmärgid täpsemalt

•Kaitsta ja säilitada piirkonna ajaloolist pärandit.

•Kohalike elanike heaolu suurendamiseks soovitakse parendada piirkonna turvalisust ja üldist heakorda.

•Seltsi kaudu toimub ka kohaliku kogukonna huvide esindamine kohaliku omavalitsuse ja teiste võimuesindajate juures.

Visioon

Professorite Küla ja selle lähiümbrus soovitakse seltsi poolt arendada piirkonnaks, mis on hea elukeskkond sealsetele elanikele, kui ka kutsub uudistama ning meeldivalt aega veetma teisi linnaelanikke ja turiste.

Veidi ajaloost

Nimi „Professorite Küla“ pärineb ajast, mil Vene Balti laevatehase administratiivhoonesse asus 1936. aastal Tallinna Tehnikaülikool, mille professorid ja teised õppejõud elasid ülikooli peahoone, trammitee ning praeguse Ketta tänava vahelisel alal. Professorite külas ja selle lähiümbruses paiknevad majad on projekteerinud 20. sajandi alguses tuntud Tsaari-Venemaa arhitekt A. Dmitriev.

Liikmelisus

Seltsi liikmeteks võivad olla Professorite Külas ja selle lähiümbruses elavad füüsilised isikud ja tegutsevad juriidilised isikud, kuid ka teised isikud, kes tahavad kaasa aidata Professorite Küla piirkonna arengule.