Kaart | Kaart ja tekst | Tekst

Koostöö hea tava!

kirjutas 4 years ago

Tallinnas tegutsevate vabaühenduste ja Tallinna linnaasutuste vaheline "Koostöö hea tava" on valmis saanud.

Hea tava koostasid pealinna vabaühendused koos linnaasutuste ja valdkondlike ekspertidega Tallinna linna ja siinsete vabaühenduste koostöö selgemaks korraldamiseks ning lähtudes eeldusest, et koostöös peitub jõud ja dialoogist sünnib alati läbimõeldum lahendus. Hea tava dokumenti on sisse jäänud vaid hädavajalik, kuigi sedagi on saanud viis lehekülge. Kuna Tallinnas ei ole linnavalitsuse tasandil üldiseid kaasamise põhimõtteid seni paika pandud, koondabki "Koostöö hea tava" neid aspekte, mis on vabaühendustega koostöös seni puudulikud olnud. Iseenesest ei sisalda hea tava midagi, mida poleks juba praeguste seadustega sätestatud. Pigem koondab hea tava neid punkte, mis aitavad kaasa legitiimsemate ja kompetentsemate otsuste tegemisel linnaarengus.

Vaata Koostöö hea tava dokumenti siit: http://www.linnaidee.ee/content/koostoo-hea-tava-sai-valmis