Kaart | Kaart ja tekst | Tekst

Kaasamise käsiraamat

kirjutas 3 years ago

Kokku 15 peatükis räägitakse sellest, mida kaasamine annab, milliseid erinevaid võimalusi selleks on, milleks kohustavad kaasajat seadused ja head tavad. Põhiosas kirjeldatakse näiteid ja jagatakse soovitusi kaasamise läbiviimiseks: kaasamise plaanimiseks, partnerite leidmiseks ja hoidmiseks, kommunikatsiooniks, kaasamismeetodite valimiseks, otsusele jõudmiseks, kaasamise tulemuste hindamiseks jne.

lähemalt: http://ngo.ee/ngo/8/article/8854 

Käsiraamat saadaval http://ngo.ee/sites/default/files/files/Kaasamine%20avalikus%20sektoris%20ja%20vabakonnas.pdf