Kaart | Kaart ja tekst | Tekst

Kasulikku internetis

Kaasamise käsiraamat

kirjutas 3 years ago

Kokku 15 peatükis räägitakse sellest, mida kaasamine annab, milliseid erinevaid võimalusi selleks on, milleks kohustavad kaasajat seadused ja head tavad. Loe lähemalt

http://www.ngo.ee/ 

kasulikud infomaterjalid http://www.ngo.ee/trykised

ajakiri Hea Kodanik http://www.ngo.ee/heakodanik

Tallinna ja lähiümbruse jalgrattateede kaart  http://www.tallinn.ee/est/Ja