Kaart | Kaart ja tekst | Tekst

Koostöö hea tava!

kirjutas 4 years ago

Vaata hea tava kohta täpsemalt siit: http://www.linnaidee.ee/content/koostoo-hea-tava-sai-valmis

"Koostöö hea tava" tekkeloost:

Viieleheküljeline koostöölepe sündis pealinna piirkonnaühenduste algatuse Linnaidee raames 2013. aasta jooksul. Dokumendi koostamisel oli eeskujuks riiklik kaasamise hea tava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 2011. aastal) ning kohalikud koostöölepped ühenduste ja omavalitsuse vahel. Koostöö hea tava teksti esitleti septembris 2013 linnavalitsuse esindajatele, koguti kõigilt linnavalitsuse ametitelt tagasisidet ning kooskõlastati nendega muudatused (vaata kooskõlastustabelit). Vahetult enne kohalikke valimisi, 12. oktoobril 2013 korraldati linnapeakandidaatide debati hea koostöö teemal, kus saadi erakondade ja valimisliitude esindajatelt kinnituse, et nad teevad omaltpoolt kõik, et hea tava volikogus kehtestada.  

Pealinna asumiseltside ja teiste vabaühendustega arutati hea tava punkte 18. septembril vabaühenduste liidu liikmeklubis (mille tulemusel panime "Koostöö hea tava" vabaühenduste manifesti üheks heaks näiteks) ning 10. oktoobril Linnalabori kontoris. Ühendustega kohtumistel lisasime hea tava tekstile mitteammendava loetelu nendest otsustest, mida hea tava puudutab ning eraldi punkti koostöö iga-aastase hindamise kohta.

Tallinna-keskse koostöö hea tava on kriitilise pilguga üle vaadanud ka Hille Hinsberg Praxisest, kes oli riikliku kaasamise hea tava üks koostajatest. Lisaks on teksti kommenteerinud meie juriidiline nõustaja.